PAP - Psykologisk Akupraktik ® är en enkelt effektiv och transformerande metod inom Energipsykologin (Energy Psychology, EFT, TFT, TTT)


Energipsykologi (Energy Psychology) är ett samlingsnamn för flera olika behandlingstekniker.
Ett annat mera beskrivande namn skulle kunna vara "psykologisk akupressur".
Energipsykologin började utvecklas under 1970-talet av psykiater och kinesiolog John Diamond i “Behavioral Kinesiology BK” och "The Diamond Method" och under 1980-talet av psykolog Roger Callahan i "Thought Field Therapy TFT".
De hade båda gått kurser och utbildning i Applied Kinesiology AK där kiropraktor George Goodheart Jr under 1960-talet utarbetat en stor mängd tekniker för att påverka olika delar av nervsystemet (strukturellt, biokemiskt och emotionellt).

PAP Energipsykologi

Energipsykologin utvecklades sedan vidare genom den mest populära och spridda metoden idag, EFT (Emotional Freedom Techniques) av Gary Craig.
Många grenar och flera skilda metoder inom energipsykologi har växt fram genom åren.


Psykologisk Akupraktik ®

PAP

Psykiska känslor och akupunkturpunkter har en sak gemensamt - de påverkar båda nervsystemet.
När vi blir ledsna, rädda, arga, får ont i magen eller spänner oss i nacken och käkarna påverkas nervsystemet kraftigt.
Man har sedan länge vetat att akupunkturmeridianer (kroppens energi-system) också påverkar funktionen i nervsystemet.
När man snabbt knackar på väl valda akupunkturpunkter på kroppen släpper spänningen i nerverna och laddningen avtar kring det problem som man tänker på just då.

En av grenarna inom energipsykologi heter Psykologisk Akupraktik - PAP ®. En metod som går mer på djupet inom akupunktursystemet än andra metoder inom energipsykologi.
Vi använder oss också av olika neuromuskulära tester från mental kinesiologi.

"Akupraktik" är huvudämnet i yrkesutbildningen till licensierad Akupraktor ® (Kinesiologisk akupunktur och akupressur).

PAP ingår i yrkesutbildningen till licensierad Psykopraktor ® (kroppslig psykoterapi, neuroenergetisk psykologi, mental kinesiologi, energipsykologi).

energipsykologi

PAP är en förkortning för "Psykologisk Akupraktik
• PAP är ett enkelt och effektiv redskap för förändring.
• PAP hjälper dig att prioritera i livet - att hitta det du vill sluta med och se vad du vill ha i stället.
• PAP löser upp knutar av fysisk stress i dåtid, släpper psykiskt jobbiga känslor i nutid och lyfter bort mentala hinder för framtiden.

• Använd PAP som egenvård - för din egen skull.
• Du kan använda PAP med barnen i familjen.
• Lär dig hur PAP och energipsykologi kan hjälpa dina klienter till ett gladare och mer harmoniskt liv med mindre stress, oro och nedstämdhet.
• Väv in PAP och energipsykologi i din samtalsterapi eller annan behandling av patienter med känslomässiga trauma.
• Alla kan lära sig att använda PAP på sitt sätt.

akupressur punkter

Läs mer om vår verksamhet på: Kinesiologi.se

Kinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesiology, Kinesioterapi och Kinesiologi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. för att bli den internationella termen för den svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken.

Under nästan 100 år användes denna metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.

I mitten av 1960-talet grundades det nya yrket "Kinesiolog" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, näringsmedicin och akupunktur.

Exakt 130 år efter att ordet "kinesiologi" skapades i Sverige, hölls 1988 den första yrkesutbildningen i modern kinesiologi i Stockholm på Svenska Kinesiologi Skolan, med lärare från Sverige och USA.

Det svenska yrket Kinesiolog grundades av Mac Pompeius Wolontis genom Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm 1987.
Svenska Kinesiologi Skolan har även utvecklat kurser och vidareutbildningar inom kinesiologi, kinesioterapi och friskvårdsmedicin som vi är ensamma om i världen, bland andra Fysiopraktor ® (Physiopractor ®), Psykopraktor ® (Psychopractor ®) och Akupraktor ® (Acupractor ®).


Mac Pompeius Wolontis grundare av Svenska Kinesiologi Skolan 1987

Aktuella kurser